Professor Niamh Brennan, founder and Academic Director of the UCD Centre for Corporate Governance

Thar cheann Bord agus Comhalta CGAI, déanann Cathaoirleach James Kavanagh comhghairdeas leis an Ollamh Niamh Brennan as ucht balllraíoct a bhronnadh uirthi go Acadamh Ríoga na hÉireann, an onóir acadúil is airde.

CGAI wishes to congratulate Professor Niamh Brennan on being conferred with Membership of the Royal Irish Academy.